smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Z życia szkoły Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa - 25 Listopada 2016
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa - 25 Listopada 2016 PDF Drukuj Email

Po południu 18 października 2016 r.  słuchacze i wychowawcy z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 odwiedzili do Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej dotyczącej kombatantów, weteranów oraz historii działań poza granicami państwa, obejrzano eksponaty zgromadzone w Sali Tradycji. Na zakończenie wizyty słuchacze oddali hołd poległym żołnierzom, składając wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Poległych oraz zapalając znicze przed Ścianą Pamięci.

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 12:56