22 822 98 95

Hybrydowy system nauczania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz.U z 2021 r. poz. 824/ w okresie od 17 maja do 30 maja 2021 r. wprowadzam w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 hybrydowy system nauczania, co oznacza, że:

  1. W dniach 17 – 20 maja 2021 r. /pierwszy tydzień/ w szkole będą odbywać się zajęcia dla oddziałów: 1.4D, 2.4D, 3D, 3p, 3r, 4p. Dla pozostałych oddziałów prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W dniach 24 – 27 maja 2021 r. /drugi tydzień/ zajęcia w szkole będą odbywać się dla oddziałów: 4D, 4E, 5D, 3p, 3r, 4p. Dla pozostałych oddziałów prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Ostatnie zajęcia dla liceum zaocznego /29-30 maja/ odbędą się w formie zdalnej.

Obowiązuje zmieniony plan lekcji /zamieszczony na stronie internetowej szkoły/.  Od dnia 31 maja 2021 r. planowany jest całkowity powrót do szkoły /w trybie stacjonarnym/. Od 1 czerwca 2021 r. rozpoczynają się egzaminy semestralne dla wszystkich oddziałów – harmonogramy na stronie internetowej szkoły.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content