22 822 98 95

Doradztwo zawodowe

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

 

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Biuro Edukacji m.st. Warszawa edukacja.warszawa.pl
Dokumenty Europass europass.org.pl
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES ec.europa.eu
Informacje dotyczące edukacji, scenariusze zajęć , informacje o egzaminach konkursach www.interklasa.pl
Informacje na temat przeliczania ocen na punkty www.kuratorium.waw.pl
Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy www.psz.praca.gov.pl
Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym www.ore.edu.pl
Informacje o uczelniach, kierunki studiów www.uczelnie.info.pl
Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze www.ohpdlaszkoly.pl
Informacje o zawodach, rankingi szkół www.perspektywy.pl
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje www.koweziu.edu.pl
Informacje o zawodach, wywiady, quizy, psychozabawy, ciekawostki victor.com.pl
Katalog zawodów , testy, uczelnie www.kluczdokariery.pl
Krajowe Ramy Kwalifikacji www.kwalifikacje.edu.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP www.ohp.pl
Możliwości Kształcenia w Europie ec.europa.eu
Ogólne informacje o szkołach www.szkolnictwo.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.waw.pl
Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową www.olimpiada.sdsiz.pl
Portal Perspektyw www.perspektywy.pl
Publikacje Euroguidance euroguidance.pl
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP www.sdsiz.pl
Urząd Pracy m.st. Warszawy www.up.warszawa.pl
Oświatowe ABC – Krok przed decyzją www.ore.edu.pl
Oświatowe ABC – Obalamy mity o egzaminie www.ore.edu.pl
Oświatowe ABC – Jakie liceum? www.ore.edu.pl
Oświatowe ABC – Szkoły zawodowe www.ore.edu.pl
Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów men.gov.pl
Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy www.psz.praca.gov.pl

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl

praca-enter.pl

Rozwijam skrzydła- filmy animowane dla gimnazjalistów new.koweziu.edu.pl

 

 

Czas nie sprzyja podejmowaniu wyzwań, szukaniu pracy, czy rozwijaniu biznesu. Pandemia zburzyła poczucie bezpieczeństwa, spowodowała, że  nasza codzienność jest niepewna. Ale spróbujmy nie poddawać się czarnym myślom, wyobraźmy sobie swój sukces na rynku pracy.

CO WPŁYWA NA SUKCES BIZNESU ?

 

Pewnie wiele razy słyszeliście, że większość biznesów upada w pierwszym roku, że większość startupów albo zmienia pierwotne założenia i zaczyna robić coś innego (piwotuje) albo zamyka działalność. Inwestorzy zakładają, że 9 z 10 inwestycji się nie uda. Statystyka nie jest przychylna przedsiębiorcom, ale przedsiębiorcy dlatego są przedsiębiorcami, że mało ich ta statystyka przejmuje. I chwała im za to :).

CZYNNIKI, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA POWODZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

9 składników sukcesu biznesu

 1. Pomysł. Myślę, że każdemu ten czynnik przychodzi do głowy jako pierwszy.
 2. Founderzy / Liderzy czyli kto będzie ponosił za projekt pełną odpowiedzialność.
 3. Zespół. Osoby, które będą odpowiadały za realizację.
 4. Timing. Zastanawiacie się czasem, że jakiś produkt odnosi sukces a dokładnie ten sam pomysł nie przyjął się 5 lat wcześniej. To jest właśnie timing (wyjście projektu w odpowiednim momencie). Bardzo często pomijany składnik sukcesu.
 5. Lokalizacja. Gdzie startujemy, do kogo adresujemy, czy lokalnie czy globalnie.
 6. Biznes model czyli jak mamy zarabiać pieniądze. Przecież w końcu w biznesie chodzi o to by na nim zarobić.
 7. Finansowanie. Praktycznie zawsze musisz zainwestować by rozpocząć, czasem 500 zł z własnej kieszeni czasem miliony z zewnętrznego finansowania.
 8. Marketing / reklama. Najlepszy pomysł bez odpowiedniej reklamy nie przebije się do świadomości potencjalnych klientów.
 9. Szczęście. Oficjalnie nikt o tym nie mówi, ale w luźnych rozmowach wielu przedsiębiorców przyznaje, że mieli w życiu / biznesie szczęście.

 

 

DORADCA ZAWODOWY W CKU – KIM JEST?

Doradca zawodowy udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej w formie grupowych i indywidualnych porad uwzględniając predyspozycje indywidualne osób korzystających z pomocy, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

DLA KOGO?

Działania szkolnych doradców zawodowych skierowane są do słuchaczy CKU,  która poszukuje odpowiedzi m.in. na pytania:

Jakie są moje zainteresowania i umiejętności?

Jakie są moje plany, pasje i cele. A jeśli ich nie ma?

Jaki zawód jest dla mnie najodpowiedniejszy?

Która szkoła/uczelnia jest dla mnie odpowiednia?

Moja wymarzona praca?

Czy istnieją alternatywy ścieżki kształcenia do mojej wymarzonej pracy?

 

W JAKI SPOSÓB?

Doradca zawodowy …

zapewnia wsparcie w podejmowaniu edukacyjnych i zawodowych decyzji podczas rozmów indywidualnych bądź prowadząc zajęcia grupowe,

pomaga określić zainteresowania i umiejętności,

pomaga podjąć samodzielną decyzję związaną z wyborem dalszego kształcenia, uczelni, zawodu poprzez udzielanie informacji zawodowo – edukacyjnej dotyczących m.in. możliwości kształcenia,  rynku pracy, informacji o zawodach itp.

JAKIE SĄ KORZYŚCI ?

Dzięki pomocy doradcy zawodowego można m.in.
– nauczyć się jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową
– uzyskać informacje na temat swoich mocnych stron, predyspozycji zawodowych oraz w jaki sposób wykorzystać je w planowaniu dalszej edukacji
– otrzymać informacje na temat wymagań rynku pracy, aktualnych możliwości dalszego kształcenia i zdobycia  wymarzonego zawodu.

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020

W 2020 roku obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadają na okres od 16 listopada (poniedziałek) do 22 listopada (niedziela)

Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w 170 krajach świata, w tym w Polsce. W jego trakcie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączają się miliony młodych ludzi, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Imprezy organizowane w listopadzie są dobrą okazją, by wymienić się doświadczeniami i uruchomić potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  (ang. Global Entrepreneurship Week)  to zbiór dziesiątek tysięcy wydarzeń, działań i konkursów każdego listopada, które inspirują miliony do odkrywania swojego potencjału jako przedsiębiorcy, jednocześnie rozwijając więzi i zwiększając współpracę w ramach ich ekosystemów.
Każdy z nas może ma zdolności przedsiębiorcze. Jedni większe, a inni muszą je sobie dopiero uświadomić i rozwijać.  Ważne jest aby każdy  miał motywację do działania.

To od CIEBIE zależy co osiągniesz w swoim życiu.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości daje nam wszystkim możliwość wzbogacenia naszej wiedzy o ciekawe przedsięwzięcia i projekty przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Zatem śledźmy z uwagą wszystkie wydarzenia.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

I. Stanowisko przedsiębiorczości i działalność gospodarcza człowieka w społeczeństwie.

II. Jednostka ludzka w gospodarce rynkowej.

III. Wykonywanie działalności gospodarczej.

IV. Funkcje państwa i społeczeństwa w gospodarce rynkowej.

V. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

I. Stanowisko przedsiębiorczości i działalność gospodarcza człowieka

II. w społeczeństwie:

1. Przedsiębiorczość – podstawowe pojęcia;

2. Człowiek przedsiębiorczy – główne cechy osobowościowe;

a. komunikacja interpersonalna: werbalna i niewerbalna;

b. możliwe ograniczenia w komunikacji;

c. pojęcie asertywności;

d. porównanie postaw: asertywnej, agresywnej, uległej;

3. Negocjacje – zasady prowadzenia i najczęściej popełniane błędy;

4. Techniki negocjacyjne;

5. Wady i zalety pracy zespołowej;

6. Konflikt – sposoby i reguły rozwiązywania konfliktów;

7. Rozmowa kwalifikacyjna – etapy przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej

8. i autoprezentacja;

9. Stres – skutki o charakterze fizycznym i psychicznym;

10. Norma prawna a zachowania zgodne z regułami moralnymi i obyczajowymi;

11. Wpływ przedsiębiorczej postawy na funkcjonowanie gospodarki państwowej.

Ad. 1

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – z przedmiotowego punktu widzenia, przedsiębiorczość jest traktowana jako prowadzenie aktywnych działań w dziedzinie gospodarki, takich jak np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tj. firmy. Natomiast zgodnie z ujęciem podmiotowym, które związane jest z cechami osobowości, przedsiębiorczość stanowi umiejętność tworzenia oraz zaspokajania własnych, jak również cudzych potrzeb.

Do podstawowych terminów, które mają związek z przedsiębiorczością, należą:

 1. działalność gospodarcza;
 2. rynek (traktowany jako miejsce wymiany towarów i usług);
 3. gospodarka wolnorynkowa;
 4. samozatrudnienie;
 5. państwowa polityka gospodarcza (występujące w niej systemy gospodarcze).

 

Ad. 2

Człowiek przedsiębiorczy – główne cechy osobowościowe:

– Niewątpliwą zaletą człowieka przedsiębiorczego jest umiejętność wykorzystania szans

i możliwości, jakie pojawiają się w danej chwili w otoczeniu, a w efekcie przemienienia ich

w sukces. Do najważniejszych cech charakteru, jakimi powinna się odznaczać osoba przedsiębiorcza, należą niewątpliwie: pracowitość, kreatywność, inwencja, odwaga

i zdeterminowanie. Ponadto, przedsiębiorczość wiąże się również z umiejętnością podejmowania ryzyka, posiadaniem zdolności interpersonalnych oraz umiejętnością pracy

w zespole. Osoba przedsiębiorcza musi umieć wyznaczać sobie określone cele i pewnie dążyć do ich realizacji. Powinna także posiadać zdolność rozwiązywania problemów

i samodzielnego radzenia sobie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Do ważnych cech osoby przedsiębiorczej należy również optymizm, który w dużym stopniu przyczynia się do rozwijania potrzeb edukacyjnych, zwiększania posiadanych umiejętności oraz kwalifikacji.

a. Komunikacja interpersonalna – jest to zdolność komunikowania się

b. i porozumiewania, również: umiejętność słuchania i mówienia, a także przyjmowania postaw asertywnych. Ważna jest także zdolność do budowania określonych zespołów ludzkich oraz umiejętność pracy w tych zespołach.

Traktując komunikację jako sposób porozumiewania się, można dokonać jej następującego podziału:

– komunikacja werbalna – nazywana również komunikacją słowną; zwykle dotyczy danego problemu, czyli tematu rzeczowego;

– komunikacja niewerbalna – nazywana także mową ciała; określa wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi rozmówcami; wskazuje na układ, jaki między nimi występuje.

c) ASERTYWNOŚĆ – pewien określony sposób zachowania się i postępowania; zdolność do szczerego i bezpretensjonalnego wyrażania swoich emocji, odczuć

i stanowisk. Jest to postawa, która wyklucza zachowania agresywne oraz lekceważenie praw i wolności własnych bądź innych ludzi. Wyraża się ona umiejętnością bezpośredniego przekazywania własnych opinii, przekonań, poglądów i potrzeb, a także łatwością swobodnego dzielenia się wiedzą o swoich priorytetach i wyznawanym systemie wartości. Istotą zachowania asertywnego jest także umiejętność odmawiania, tzn. mówienia „nie”

w sposób pewny, zdecydowany, a jednocześnie nieuwłaczający godności innych osób

i zawsze z podaniem konkretnej przyczyny odmowy. Asertywność okazuje się często przydatna w przypadku zaistnienia konfliktu, gdy za jej pomocą udaje się dojść do satysfakcjonującego obydwie strony kompromisu. Z drugiej strony, asertywość polega także na umiejętności przyjmowania pod swoim adresem zarówno pochwał i komplementów, jak

i krytyk oraz negatywnych ocen.

d) POSTAWA ASERTYWNA – polega na takim sposobie zachowania się człowieka, gdzie w trakcie argumentowania swoich postaw i zachowań stosuje on komunikaty typu „ja”, a nie dania typu „ty”.

POSTAWA AGRESYWNA – sposób zachowania charakteryzujący się chęcią decydowania za innych; postawa ta odznacza się bezpośredniością oraz dużą nietaktownością ze strony osoby agresywnej. Osoba taka poprzez zachowanie agresywne dąży do podkreślenia własnej wartości, ograniczając przy tym lub eliminując zalety innych ludzi. Ponadto, osoba agresywna praktycznie zawsze stoi po stronie wygranej, gdyż do realizacji swoich zamierzeń dąży na wszelkie możliwe sposoby, często również nieetyczne

i trudne do zaakceptowania w środowisku.

POSTAWA ULEGŁA – charakteryzuje się słabością emocjonalną danej osoby; człowiek uległy przyzwala innym, aby za niego decydowali. Postawa uległa odznacza się dużą skrytością rozmówcy oraz podatnością na wpływy innych. Osoba uległa z góry stoi na przegranej pozycji; obawia się samodzielnego podejmowania decyzji, w związku z tym swoje cele realizuje zwykle pośrednio.

 

Ad. 6

KONFLIKT – polega on na pojawieniu się w pewnym momencie nieprzychylnych, wręcz wrogich zachowań, do których dochodzi pomiędzy zainteresowanymi stronami. Konflikt zwykle przyczynia się do zaistnienia niekorzystnej sytuacji, która wynika z tego, że jedna ze stron poniosła pewne określone straty, a druga ze stron jest obwiniana za taki właśnie bieg zdarzeń. Znajomość sposobów i metod rozwiązywania konfliktów jest niezwykle istotna

z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z tym wyróżnić można klika zasadniczych strategii służących rozwiązywaniu konfliktów:

 • Strategia współpracy;
 • Strategia kompromisu;
 • Strategia dominacji;
 • Strategia unikania;
 • Strategia dostosowania.

III. Jednostka ludzka w gospodarce rynkowej:

1. Przemiany gospodarcze w Polsce oraz skutki tych przemian;

2. Właściwości gospodarki rynkowej i centralnie planowanej;

3. Charakterystyka poszczególnych rodzajów ubezpieczeń – majątkowe, osobowe, społeczne i zdrowotne;

4. Giełda papierów wartościowych – zasady i sposób jej funkcjonowania;

5. Sytuacja na rynku pracy – popyt i podaż;

6. Wyjaśnienie pojęć – popyt, podaż, restrukturyzacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, demonopolizacja.

Ad. 1

Przemiany gospodarcze w Polsce oraz skutki tych przemian

Z punktu widzenia znaczenia przemian gospodarczych w Polsce, istotna rolę odegrał w tym zakresie Tadeusz Mazowiecki. Za jego bowiem rządów doszło w 1989 roku do ważnych dla polskiej gospodarki reform. Okres wprowadzania reform gospodarczych nazywany jest tzw. terapią szokową. Polegała ona w dużym uproszczeniu na wprowadzaniu gruntownych zmian gospodarczych w kraju. Znaczący udział w dokonanych przemianach miał ówczesny minister finansów – Leszek Balcerowicz. Stworzył on specjalny plan, który z jednej strony zakładał przeprowadzenie reform w zakresie finansów państwa, a z drugiej strony przewidywał zastosowanie określonych mechanizmów rynkowych. Ponadto, w planie tym postawiono sobie za cel przekształcenie struktury własnościowej gospodarki.

Głównym punktem reformy finansów państwa okazało się być zrezygnowanie

z dotacji do cen, ze szczególnym uwzględnieniem cen żywności. Dodatkowo, w ramach reformy zwiększone zostały stopy procentowe kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, wprowadzono określone ograniczenia dotyczące udzielania kredytów oraz zamrożono płace. Kolejny etapem reformy było wprowadzenie podatku VAT, tj. podatku od wartości dodanej,

a także podatku dochodowego od osób fizycznych i przedsiębiorstw.

W sprawie mechanizmów rynkowych postanowiono zastosować stabilizację kursu złotówki wobec dolara. Doprowadzono do uwolnienia większości cen, które regulowane były dotychczas przez rynek.

Zmiany w zakresie przekształcenia struktury własnościowej gospodarki polegały na przeprowadzeniu na szeroką skalę procesu prywatyzacji państwowych podmiotów gospodarczych. Ponadto, dokonano zniesienia barier i ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami, nieruchomościami tym: ziemią i budynkami.

Niestety, przeprowadzone reformy gospodarcze zaowocowały także pewnymi skutkami negatywnymi. Do najważniejszych skutków ujemnych należy przede wszystkim znaczące obniżenie wielkości produkcji, a co się z tym nierozerwalnie wiąże – także znaczny wzrost poziomu bezrobocia.

Ad. 2

GOSPODARKA RYNKOWA (market economy) – jest to określony system ekonomiczny,

w którym zarówno sposób produkcji, jak i rozdzielania zasobów uwarunkowane są przez rynek. Z kolei wszystkie ceny rynkowe o charakterze pieniężnym kształtują się odpowiednio do poziomu popytu i podaży. W gospodarce rynkowej praktycznie wszystkie zasoby stanowią własność prywatną. Najważniejszą, obowiązującą w związku z tym zasadą, jest prawo własności.

GOSPODARKA CENTRALNIE PLANOWANA – nazywana także gospodarką centralnie sterowaną. Zarówno o dyslokacji siły roboczej, jak i sposobie wynagradzania, stanowiły

w tym rodzaju gospodarki organy władzy centralnej. Ponadto, te same organy decydowały również o rodzaju i sposobie produkcji oraz potencjalnej grupie odbiorców danego produktu. Pozostałe decyzje ekonomiczne dotyczyły m.in. zasad podziału wytworzonych towarów

i świadczonych usług, a także wysokości cen na wyprodukowane dobra. Również te decyzje podejmowane były centralnie.

Ad. 3

RODZAJE UBEZPIECZEŃ:

Ubezpieczenia majątkowe – mogą dotyczyć praktycznie wszystkich przedmiotów własności, w tym między innymi: nieruchomości, środków transportu, środków produkcji itp. Jest to typ ubezpieczenia, które ma na celu zrekompensowanie poniesionych strat i szkód, jednak

z reguły, otrzymane w jego ramach odszkodowanie, jedynie w pewnej części pokrywa wartość poniesionych strat. Do podstawowych rodzajów ubezpieczeń majątkowych zalicza się:

 • ubezpieczenie transportowe;
 • ubezpieczenie komunikacyjne;
 • ubezpieczenie od żywiołów;
 • ubezpieczenie kredytu;
 • ubezpieczenie od wartości polisy, tzw. osobowe lub inaczej ubezpieczenie od sum.

Ubezpieczenia osobowe – zapewniają osobie je posiadającej wypłacenie odszkodowania

w postaci określonej z góry kwoty pieniężnej. Są to ubezpieczenia, których konieczność posiadania wymusza kodeks cywilny. Nakłada on na określone jednostki obowiązek ubezpieczeniowy polegający na wykupieniu polisy OC. Obowiązek ten spoczywa m.in. na kierowcach oraz właścicielach pojazdów samochodowych, rolnikach, organizatorach imprez turystycznych w postaci wycieczek i wyjazdów, brokerach ubezpieczeniowych, doradcach podatkowych, jak również na pracownikach niepublicznej służby zdrowia. Wśród najważniejszych rodzajów ubezpieczeń osobowych wyróżnia się:

 • ubezpieczenie na życie;
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – temu obowiązkowi ubezpieczeniowemu podlegają pracownicy, ich rodziny oraz rolnicy z rodzinami. Do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych należą w szczególności:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie chorobowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe;
 • fundusz pracy;
 • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Ad. 4

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stock exchange) – w najbardziej ogólnym ujęciu jest to wyspecjalizowany i odpowiednio zorganizowany rynek, na którym można kupować oraz sprzedawać akcje, obligacje, a także inne papiery wartościowe, które zostały dopuszczone do obrotu publicznego.

Giełda papierów wartościowych nazywana jest także giełdą pieniężną. Miejsce to stanowi specyficzną formę rynku kapitałowego o charakterze instytucjonalnym. Jest ona obecnie uważana za jedną z najważniejszych instytucji występujących we współczesnej gospodarce. Wszelkie transakcje dokonywane są na giełdzie głównie przez specjalnych pośredników, którzy nazywani są maklerami giełdowymi.

Największe i najsłynniejsze giełdy papierów wartościowych na świecie znajdują się w takich miastach, jak: Londyn, Tokio, Nowy Jork, Paryż, Amsterdam, a także Frankfurt nad Menem.

Ad. 5

POPYT NA RYNKU PRACY – ilość miejsc pracy oferowanych w danym momencie przez przedsiębiorstwa, instytucje itp.

PODAŻ NA RYNKU PRACY – stanowi ją ludność, która w danym momencie poszukuje pracy i jest gotowa podjąć zatrudnienie.

Ad. 6

POPYT (demand) – jest to ilość dóbr i usług, jaką potencjalni nabywcy chcą i mogą zakupić po określonych cenach w danym czasie na konkretnym rynku. Popyt zazwyczaj maleje

w sytuacji, gdy ceny na rynku rosną.

PODAŻ (supply) – jest to ilość dóbr i usług, którą sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny. Regułą jest, że podaż maleje, gdy zmniejszają się ceny, a rośnie, gdy ceny na rynku wzrastają.

RESTRUKTURYZACJA (restructuring) – jest to całokształt działań podejmowanych w celu efektywnego dostosowania danego przedsiębiorstwa do realizowania zamierzonych zadań. Dostosowanie to dotyczy głównie organizacji przedsiębiorstwa oraz strony ekonomicznej

i technicznej.

PRYWATYZACJA (privatization) – w ogólnym rozumieniu jest to przekształcenie formy własności przedsiębiorstw państwowych. Polega na sprzedaży bądź transferze majątku państwowego prywatnym podmiotom gospodarczym, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. W Polsce prywatyzację przeprowadza się przekształcając przedsiębiorstwo w spółkę Skarbu Państwa, a następnie zbywając jej udziały bezpośrednio pracownikom lub też na rynku publicznym. Ponadto, prywatyzacja może zostać dokonana w wyniku odsprzedaży danej firmy innemu przedsiębiorstwu;

REPRYWATYZACJA (reprivatization) – polega na odzyskaniu utraconego mienia. Państwo zwraca zagarnięty majątek jego prawowitemu właścicielowi lub następcom prawnym.

DEMONOPOLIZACJA (demonopolization) – polega na umożliwieniu powstawania konkurencji rynkowej, która odznacza się występowaniem na ryku wielu producentów proponujących identyczne lub zbliżone towary lub usługi.

 

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY EUROREGIONALNEJ:

Euroregion – terminem tym określa się wyszczególniony teren, który znajduje się na pograniczu dwóch lub większej liczby sąsiadujących ze sobą krajów. Samorządy lokalne zainteresowanych państw powołują oficjalną organizację, której celem jest koordynowanie współdziałania. Euroregiony pełniły funkcje swoistych pomostów pomiędzy jednoczącymi się państwami Unii Europejskiej. Euroregionom przysługuje określone wsparcie finansowe z funduszy unijnych w postaci dopłat czy dotacji, które to środki przeznaczone są głównie na rozwój euroregionów w takich dziedzinach, jak: handel czy infrastruktura.

2. SKUTKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI:

– Prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze międzynarodowym niesie zwykle ze sobą określone skutki. Tak dla Polski, jak i dla innych krajów, współpraca międzynarodowa ma ogromne znaczenie, które objawia się w posiadaniu określonych możliwości. Umożliwia ona bowiem:

 • Dostęp do tych produktów i usług, które nie występują na rynku danego kraju;
 • Wymianę kulturową;
 • Dokonanie wymianę myśli technologicznych;
 • Dokonanie wymiany zarówno w dziedzinie gospodarki, jak i w sferze świadczenia usług – w takich m.in. branżach, jak: telekomunikacja, transport czy bankowość.

3. BUDŻET PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

– źródła przychodów i profil wydatków:

BUDŻET PAŃSTWA – roczny plan gromadzenia środków oraz realizowania wydatków przez państwo w związku z pełnionymi przez nie funkcjami. Zasadnicze źródło dochodów państwa stanowią pośrednie oraz bezpośrednie podatki, w tym największe zyski czerpie państwo przede wszystkim z podatku dochodowego od osób fizycznych. Państwo uzyskuje również wpływy do budżetu w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw oraz majątku państwowego.

Do najważniejszych wydatków państwa, które pokrywane są ze środków stanowiących jego budżet, należą:

 • emerytury i renty;
 • zasiłki dla bezrobotnych;
 • świadczenia społeczne;
 • wydatki na obronę narodową;
 • wydatki na instytucje porządku publicznego;
 • wydatki na wymiar sprawiedliwości (sądownictwo);
 • wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Do podstawowych źródeł dochodów jednostek samorządowych zalicza się:

 • określone podatki, jak np. gruntowy, od nieruchomości czy od środków transportu;
 • dotacje otrzymane przez państwo na realizację zleconych przez nie zadań;
 • subwencje oświatowe;
 • opłaty skarbowe;
 • wpływy otrzymane ze sprzedaży mienia komunalnego.

Na najważniejsze wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego składają się koszty ponoszone na rzecz:

 • służby zdrowia;
 • oświaty i szkolnictwa;
 • opieki społecznej;
 • ochrony środowiska;
 • kultury i sztuki;
 • promocji miast i gmin;
 • administracji samorządowej.

4. SPOSOBY I FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

Można wyróżnić dwa zasadnicze typy metod służących zapobieganiu bezrobociu. Są to: metody aktywne i metody pasywne.

1. AKTYWNE METODY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

 • prowadzenie poradnictwa zawodowego;
 • pośredniczenie w znalezieniu zatrudnienia;
 • współfinansowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych;
 • prowadzenie szkoleń mających na celu przekwalifikowanie bądź zwiększenie kompetencji i kwalifikacji osób bezrobotnych.

1. PASYWNE METODY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

 • wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych;
 • wypłacanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych;
 • obniżanie wieku przedemerytalnego;
 • zwiększenie zakresu czasowego obowiązkowej edukacji.

W przeciwdziałaniu bezrobociu udział biorą określone instytucje. Do najważniejszych instytucji, które służą pomocą bezrobotnym zaliczyć można:

a) Instytucje działające z ramienia administracji rządowej:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej;
 • Krajowy Urząd Pracy;
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy;
 • Państwowe Urzędy Pracy.

c. Instytucje działające z ramienia samorządów terytorialnych:

 • Urzędy Pracy;
 • Biura Pośrednictwa Pracy;
 • Inne instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy.

5. Bank Centralny i Rada Polityki Pieniężnej – ich wpływ na sytuację w kraju:

– Do podstawowych zadań Banku Centralnego należy przede wszystkim: emitowanie waluty krajowej oraz kompleksowa obsługa budżetu państwa. Oprócz tego, Bank Centralny pełni również inne funkcje, jak chociażby wpływa na wielkość cen oraz kredytów. Działalność ta nazywana jest polityką monetarną lub też inaczej polityką pieniężną banku.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. ASERTYWNOŚĆ – pewien określony sposób zachowania się i postępowania; zdolność do szczerego i bezpretensjonalnego wyrażania swoich emocji, odczuć i stanowisk. Jest to postawa, która wyklucza zachowania agresywne oraz lekceważenie praw i wolności własnych bądź innych ludzi. Wyraża się ona umiejętnością bezpośredniego przekazywania własnych opinii, przekonań, poglądów i potrzeb, a także łatwością swobodnego dzielenia się wiedzą o swoich priorytetach i wyznawanym systemie wartości. Istotą zachowania asertywnego jest także umiejętność odmawiania, tzn. mówienia „nie” w sposób pewny, zdecydowany, a jednocześnie nieuwłaczający godności innych osób i zawsze z podaniem konkretnej przyczyny odmowy. Asertywność okazuje się często przydatna w przypadku zaistnienia konfliktu, gdy za jej pomocą udaje się dojść do satysfakcjonującego obydwie strony kompromisu. Z drugiej strony, asertywość polega także na umiejętności przyjmowania pod swoim adresem zarówno pochwał i komplementów, jak i krytyk oraz negatywnych ocen.

BYĆ ASERTYWNYM to:

– posiadać wyraźnie sprecyzowany cel i dążyć do jego realizacji;

– posiadać szacunek do samego siebie;

– dbać o własne sprawy, ale uwzględniając przy tym również interesy innych ludzi;

– mieć świadomość własnych możliwości, zalet, ale także wad i ograniczeń;

– nie ulegać łatwo wpływom i naciskom ze strony otoczenia;

– upominać się o swoje prawa lub występować w tym celu w imieniu osób trzecich.

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – z przedmiotowego punktu widzenia, przedsiębiorczość jest traktowana jako prowadzenie aktywnych działań w dziedzinie gospodarki, takich jak np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tj. firmy. Natomiast zgodnie z ujęciem podmiotowym, które związane jest z cechami osobowości, przedsiębiorczość stanowi umiejętność tworzenia oraz zaspokajania własnych, jak również cudzych potrzeb. Niewątpliwą zaletą człowieka przedsiębiorczego jest umiejętność wykorzystania szans

3. i możliwości, jakie pojawiają się w danej chwili w otoczeniu, a w efekcie przemienienia ich

4. w sukces.

5. POTRZEBA – jest to określony stan, który polega na odczuwaniu wyraźnego braku czegoś, co jest niezbędne do życia, prawidłowego funkcjonowania lub do rozwoju. Najogólniej potrzeby można podzielić na:

 • Potrzeby niższego rzędu – należą tu podstawowe potrzeby człowieka, jakie musi on zaspokoić w celu przeżycia. Do tych potrzeb zalicza się m.in.:

– potrzebę jedzenia,

– potrzebę sny,

– potrzebę posiadania poczucia bezpieczeństwa,

– potrzebę posiadania dachu nad głową,

 • Potrzeby wyższego rzędu – są to te potrzeby, bez zaspokojenia których człowiek może żyć i normalnie funkcjonować, ale jego życie nie jest „pełne”. Należą tu m.in. takie potrzeby, jak:

– potrzeba miłości,

– potrzeba przynależności do określonej grupy społecznej,

– potrzeba podróżowania itp.

6. RYNEK (market) – najogólniej można powiedzieć, że rynek jest to miejsce, gdzie dochodzi do konfrontacji popytu i podaży dóbr, usług oraz kapitałów. Z węższego punktu widzenia na rynek składa się ogół wzajemnych stosunków i relacji występujących między wszystkimi podmiotami obecnymi na danym rynku, w tym pomiędzy sprzedającymi 7. a kupującymi.

POPYT (demand) – jest to ilość dóbr i usług, jaką potencjalni nabywcy chcą i mogą zakupić po określonych cenach w danym czasie na konkretnym rynku. Popyt zazwyczaj maleje w sytuacji, gdy ceny na rynku rosną.

PODAŻ (supply) – jest to ilość dóbr i usług, którą sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny. Regułą jest, że podaż maleje, gdy zmniejszają się ceny,

a rośnie, gdy ceny na rynku wzrastają.

8. DOBRA (goods) – w najogólniejszym ujęciu dobra stanowią materialny wytwór działalności gospodarczej. Mogą one służyć jako środek produkcji lub być przedmiotem konsumpcji finalnej bądź pośredniej.

DOBRA SUBSTYTUCYJNE – są to dobra, które z powodu jednakowych cen lub podobnych właściwości i cech, wzajemnie się uzupełniają i rywalizują ze sobą, np. masło

i margaryna czy też różne gatunki wędlin.

DOBRA KOMPLEMENTARNE – są to dobra, które współdziałają ze sobą wzajemnie się uzupełniając i warunkując, np. pióro i atrament, samochód i określony rodzaj paliwa.

6. PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • emerytalne – obowiązek płacenia spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i na pracowniku;
 • rentowe – płacone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę;
 • chorobowe – obowiązek płacenia spoczywa jedynie na pracowniku;
 • wypadkowe – płacone wyłącznie przez pracodawcę.

7. INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ OCHRONĄ PRAW KONSUMENTA W POLSCE:

 • Państwowa Inspekcja Sanitamo-Epidemiologiczna (SANEPID) – jest to instytucja kontrolująca wszystkie towary, które zostają dopuszczone do obrotu, jak również sprawdzająca warunki sanitarne w miejscu prowadzenia działalności przez poszczególne podmioty gospodarcze.
 • Państwowa Inspekcja Handlowa (PIH) – jest to instytucja, której działalność polega na kontrolowaniu działalności placówek trudniących się handlem oraz świadczących usługi.
 • Państwowy Zakład Higieny – instytucja sprawująca nadzór nad Państwową Inspekcją Sanitarną; ponadto, zajmuje się ustalaniem norm oraz dopuszczaniem towarów do obrotu.
 • Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna – działalność tej instytucji polega na kontrolowaniu procesu produkcji oraz importu mięsa, drobiu, ryb oraz mleka.
 • Instytut Matki i Dziecka – instytucja wydająca opinie na temat produktów przeznaczonych dla dzieci, matek karmiących i kobiet w ciąży.

8. PRZEDSIĘBIORSTWO (enterprise, company, corporate) – stosunkowo niezależna jednostka gospodarcza, która została utworzona w celu wytwarzania określonych dóbr lub świadczenia wybranych usług o charakterze rynkowym. Przedsiębiorstwo, jako podmiot gospodarczy, stanowi wyodrębnioną ekonomicznie, prawnie oraz z punktu widzenia organizacyjnego, jednostkę. Odrębność organizacyjna polega na posiadaniu przez dane przedsiębiorstwo określonej nazwy, siedziby oraz struktury. Z kolei odrębność ekonomiczna świadczy o tym, że przedsiębiorstwo ma odpowiednio wydzielony majątek oraz nakłada na nie konieczność pokrywania wszelkich wydatków

9. z przychodów uzyskiwanych przez to przedsiębiorstwo.

10. NA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADAJĄ SIĘ:

 • majątek trwały – obejmujący m.in. takie składniki, jak: grunty, środki transportu, budynki i budowle, akcje, papiery długoterminowe itp.;
 • majątek obrotowy – na który składają się m.in. następujące elementy: materiały, półprodukty, produkty, zapasy, środki pieniężne w kasie itp.

11. Wśród najważniejszych celów integracji Polski z Unią Europejską wymienić należy takie założenia, jak:

 • osiągniecie trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego;
 • zwiększenie standardu życia społeczeństwa (m.in. poprzez poprawę warunków materialnych);
 • zapewnienie spójności ekonomicznej i społecznej;
 • swobodne ceny;
 • zapewnienie wolna konkurencja;
 • wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • doprowadzenie do ujednolicenia zasad polityki ekonomicznej;
 • zwiększenie bezpieczeństwa postępu społecznego i gospodarczego;
 • ochrona praw i wolności obywatelskich.

12. Z faktu bycia członkiem Unii Europejskiej wynikają pewne określone korzyści, z których najważniejsze to:

 • zwiększenie bezpieczeństwa kraju;
 • zwiększenie swobody przepływu towarów, usług oraz kapitałów;
 • poprawa relacji oraz zacieśnienie współpracy z innymi państwami członkowskimi;
 • możliwość korzystania z funduszy unijnych;
 • dostęp do nowych inwestycji i technologii;
 • zwiększenie szans na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej;
 • standaryzacja i ujednolicenie przepisów z zakresu prawa pracy, zdrowia, edukacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • możliwość swobodnego podróżowania i osiedlania się w państwach Unii Europejskiej.

13. Realne obawy związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej dotyczą m.in. takich zagadnień, jak:

 • wizja wyjątkowo poważnej i rozległej konkurencji;
 • perspektywa wykupu polskiej ziemi przez cudzoziemców;
 • konieczność poniesienia znaczących nakładów na dostosowanie się do gospodarki unijnej;
 • obowiązek dostosowania struktury i zasad funkcjonowania polskich przedsiębiorstw do wymogów prawa unijnego.

14. Na aktywne poszukiwanie pracy składają się między innymi takie działania, jak:

 • odkrycie własnych zdolności i predyspozycji zawodowych;
 • obserwowanie rynku pracy w celu rozpoznania jego oczekiwań, tj. wyłapania ofert pracy;
 • przedstawienie posiadanych umiejętności oraz zdobytego doświadczenia potencjalnemu pracodawcy;
 • korzystanie z różnorodnych źródeł informacji o dostępnych ofertach pracy.

15. KWALIFIKACJE ZAWODOWE – jest to zbiór określonych cech fizycznych oraz psychicznych, a także posiadanych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do efektywnego i sprawnego wykonywania określonej pracy.

16. KODEKS PRACY – jest to specyficzny dokument – akt prawny regulujący wzajemne relacje i stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Precyzyjnie określa on wszelkie prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy.

17. Aby osoba bezrobotna mogła się zarejestrować w Urzędzie Pracy, musi ona posiadać ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • legitymację szkolną, jeśli osoba nie ukończyła jeszcze 18 lat;
 • świadectwo szkolne lub dyplom uzyskania określonego tytułu – oryginał do wglądu oraz kopię w celu pozostawienia w Urzędzie;
 • legitymację ubezpieczeniową – osoba, która jeszcze nie posiada legitymacji, otrzyma ją w Urzędzie;
 • zaświadczenie wystawione przez Urząd Gminy, które informuje, iż nie posiada się gospodarstwa rolnego;
 • numer NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej.

18. MARKETING (marketing) – jest to zestaw metod oraz środków, za pomocą których firma działa na danym rynku w celu określenia realnych możliwości sprzedaży danej produkcji, uwzględniając przy tym istniejące lub też potencjalne potrzeby.

Do najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w działaniach marketingowych należą:

 • CENA (price) -rynkowa wartość danego towaru lub usługi. Ilość pieniędzy, jaką należy zapłacić za jednostkę określonego dobra bądź usługi. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz odpowiednimi rozporządzeniami, jeżeli umowa kupna-sprzedaży nie stanowi inaczej – należność, tj. cena, powinna zostać uiszczona dokładnie w momencie przeniesienia prawa własności danej rzeczy lub wykonania usługi względem nowego nabywcy. Cenę należy ustalić na takim poziomie, aby udało się sprzedać dany produkt czy usługę.
 • PRODUKT (product) – określony wyrób, usługa lub informacja, które mają za zadanie zaspokoić potrzeby konsumenta i podlegają wymianie na środki pieniężne lub też inne walory. Podejmując decyzję dotyczącą danego produktu, bierze się pod uwagę przede wszystkim jego: jakość, markę, opakowanie, wielkość itp.
 • PROMOCJA (promotion) – termin ten obejmuje wszelkiego rodzaju metody i środki komunikowania się danego przedsiębiorstwa z potencjalnym klientem. Składają się na nią różne działania informacyjne, które firma prowadzi, aby zwiększyć poziom sprzedaży.
 • DYSTRYBUCJA (distribution) – działalność polegająca na docieraniu z danym produktem lub usługą do określonego klienta. Dystrybucja może się odbywać na wiele sposobów. Najbardziej ogólny podziała obejmuje:

– dystrybucję bezpośrednią,

– tzw. sprzedaż centralną,

– sprzedaż z udziałem pośredników.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Istota przedsiębiorczości:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – z przedmiotowego punktu widzenia, przedsiębiorczość jest traktowana jako prowadzenie aktywnych działań w dziedzinie gospodarki, takich jak np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tj. firmy. Natomiast zgodnie z ujęciem podmiotowym, które związane jest z cechami osobowości, przedsiębiorczość stanowi umiejętność tworzenia oraz zaspokajania własnych, jak również cudzych potrzeb. Tak więc przedsiębiorczość jest cechą lub określonym sposobem zachowania się konkretnego przedsiębiorcy. Polega ona na umiejętności twórczego i skutecznego rozwiązywania pojawiających się problemów oraz efektywnego wykorzystania nadarzających się okazji. Przedsiębiorczość przejawia się także w zdolności do elastycznego dostosowywania się do warunków działania gospodarki, które często i dynamicznie się zmieniają. Jest ona ściśle związana z takimi zjawiskami, jak:

– ekspansywność, która polega na stawianiu przed sobą ambitnych założeń i zamierzeń;

– innowacyjność, która polega na stosowaniu twórczych udoskonaleń.

2. Warunki sprzyjające ujawnieniu się i rozwojowi przedsiębiorczości:

 • WARUNKI OBIEKTYWNE:

– gospodarka rynkowa;

– odpowiednie regulacje prawne (podatkowe, gospodarcze, własnościowe);

– istnienie równowagi gospodarczej;

– obecność określonych bodźców stanowiących zachętę do podejmowania działalności;

– znaczna kultura organizacyjna;

 • WARUNKI SUBIEKTYWNE:

– posiadanie silnej motywacji;

–         umiejętne zastosowanie odpowiednich cech własnej osobowości do przeprowadzenia określonych działań.

 

3. Podstawowe cechy przedsiębiorcy:

 • asertywność;
 • pracowitość,
 • kreatywność,
 • inwencja,
 • odwaga;
 • zdeterminowanie;
 • umiejętność podejmowania ryzyka;
 • zdolności interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyznaczania sobie określonych celów i pewnego dążenia do ich realizacji;
 • zdolność rozwiązywania problemów i samodzielnego radzenia sobie w trudnych
 • i skomplikowanych sytuacjach.
 • umiejętność sprawnego reagowania na wszelkie zmiany w otoczeniu;
 • umiejętność doboru odpowiedniego personelu;
 • zdolność do wyznaczania misji przedsiębiorstw na rynku;
 • umiejętność koordynowania trudnych i złożonych działań.

4. Podstawowe cechy pracy w zespole:

– PRACA ZESPOŁOWA – występuje wówczas, gdy wykonanie określonego zadania wymaga współdziałania ze sobą wielu jego realizatorów. Do najważniejszych cech, które są charakterystyczne dla pracy zespołowej, zalicza się:

 • pełne partnerstwo;
 • współdziałanie we wszystkich wykonywanych czynnościach;
 • łączenie różnych profesji i specjalizacji;
 • zwykle wspólna odpowiedzialność za wyniki pracy;
 • pełnienie różnorodnych funkcji.

5. Sposoby komunikowania się w grupie:

Komunikacja interpersonalna – jest to zdolność komunikowania się i porozumiewania, również: umiejętność słuchania i mówienia, a także przyjmowania postaw asertywnych. Ważna jest także zdolność do budowania określonych zespołów ludzkich oraz umiejętność pracy w tych zespołach. Komunikowanie się polega na wzajemnym przekazywaniu sobie określonych informacji w celu wymiany i ustalenia poglądów. Traktując komunikację jako sposób porozumiewania się, można dokonać jej następującego podziału:

– komunikacja werbalna – nazywana również komunikacją słowną; zwykle dotyczy danego problemu, czyli tematu rzeczowego. Może odbywać się w ramach konwersacji

i polega wówczas na naprzemiennym zabieraniu głosu przez rozmówców oraz słuchaniu lub też może mieć postać perswazji, czyli wywodu, w którym rozmówca do przekonania słuchaczy wykorzystuje określone argumenty.

– komunikacja niewerbalna – nazywana także mową ciała; określa wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi rozmówcami; wskazuje na układ, jaki między nimi występuje. Składają się na nią: mimika, gestykulacja, spojrzenia, pozycja ciała, ton głosu itp.

6. System emerytalny w Polsce:

– Obecnie ubezpieczeń Polsce występują trzy segmenty ubezpieczenia emerytalnego. Są to:

 • pierwszy filar – jest on obowiązkowy; świadczenia wypłaca ZUS;
 • drugi filar – świadczenia otrzymuje się z Otwartych Funduszy Emerytalnych;
 • trzeci filar – składają się na niego indywidualne ubezpieczenia na życie oraz pracownicze programy emerytalne.

7. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce:

UBEZPIECZENIE (insurance) – jest to pewna funkcja ekonomiczna, która polega na wypłacaniu odszkodowań za straty powstałe w wyniku wystąpienia określonych szkód. Działalność ubezpieczeniowa ma na celu gromadzenie odpowiednich funduszy, które zostaną przeznaczone na pomoc ludziom w ich działaniach podejmowanych na skutek określonych sytuacji życiowych, a także na rekompensowaniu strat spowodowanych szczególnymi zdarzeniami losowymi.

Obowiązujący w Polsce system ubezpieczeń obejmuje:

 1. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – obowiązuje pracowników, rolników indywidualnych oraz inne osoby. Podstawę wymiaru stawki na ubezpieczenie społeczne stanowi wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika:
 • emerytalne – obowiązek płacenia spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i na pracowniku; dostępne dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny: kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat;
 • rentowe – płacone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę; renta, renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy;
 • chorobowe – obowiązek płacenia spoczywa jedynie na pracowniku; zasiłek chorobowy oraz macierzyński;
 • wypadkowe – płacone wyłącznie przez pracodawcę; za wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 1. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – składają się na nie: świadczenia wypłacane
 2. w przypadku choroby pracownika, ciąży oraz porodu. Maja one charakter powszechnych oraz obowiązkowych i są gwarantowane przez państwo. Podstawę wymiaru stawki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi wynagrodzenie pomniejszone o ubezpieczenie społeczne, tj. 7,75% podstawy wymiaru składek.

8. Sposób funkcjonowania systemu bankowego w Polsce:

Na system bankowy w Polsce składają się: Narodowy Bank Polski oraz banki komercyjne.

Podstawowe funkcje NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO (NBP):

 • centralny bank państwa;
 • świadczy określone usługi na rzecz instytucji rządowych;
 • zajmuje się prowadzeniem rachunku bankowego Ministerstwa Finansów;
 • jest bankiem emisyjnym: emituje pieniądz w formie gotówkowej, wyznacza niezbędny poziom rezerw bankowych, określa wysokość stóp procentowych, przeprowadza operacje otwartego rynku;
 • jest bankiem banków: zbiera i przechowuje rezerwy pieniężne innych banków, udziela innym bankom kredytów;

Podstawowymi organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes NBP, Zarząd NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Komisja Nadzoru Bankowego.

BANKI KOMERCYJNE – zwykle powstają jako:

 • banki państwowe;
 • banki spółdzielcze;
 • banki w formie spółek akcyjnych.

9. Bank oraz świadczone przez niego usługi:

BANK (bank) – najbardziej ogólna definicja traktuje bank jako przedsiębiorstwo

o charakterze usługowym, którego podstawowa forma działalności polega na przyjmowaniu od klientów określonych funduszy, aby następnie wykorzystać je na własny rachunek

w ramach takich działań, jak np. udzielanie kredytów lub pożyczek, czy też poprzez inne operacje finansowych. Zgodnie z tą definicją, działalność banku opiera się zatem na dwóch zasadniczych rodzajach operacji:

 • zarządzaniu depozytami;
 • udzielaniu kredytów.

Banki są zatem instytucjami o charakterze pieniężno-kredytowym. Pełnia funkcję pośrednika w procesie obiegu pieniądza oraz kapitałów pieniężnych w gospodarce rynkowej. Banki świadczą swoim klientom następujące usługi:

 • prowadzenie rachunków oszczędnościowych;
 • prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych;
 • udzielanie pożyczek i kredytów;
 • obrót papierami wartościowymi;
 • obsługa operacji czekowych, wekslowych i przy użyciu kart płatniczych;
 • powiernictwo;
 • oferowanie skrytek depozytowych;
 • działania konsultingowe
 • prowadzeni wymiany walut.

10. Rola państwa w gospodarce rynkowej:

INTERWENCJONIZM PAŃSTWA – określona polityka państwa polegająca na jego czynnym oddziaływaniu na gospodarkę rynkową. Z punktu widzenia gospodarki rynkowej, państwo stawia sobie określone cele o charakterze ekonomicznym i społecznym:

 • rozwój gospodarczy, przejawiający się w zwiększeniu wielkości produkcji oraz poziomu wydajności;
 • pełne zatrudnienie;
 • stabilne ceny;
 • swoboda gospodarcza;
 • opieka socjalna;
 • równe szanse dla wszystkich, w tym m.in.: bezpłatne szkolnictwo, zakaz wszelkiej dyskryminacji.

11. Zasadnicze mierniki wzrostu gospodarczego:

Do podstawowych mierników wzrostu gospodarczego należą:

 • PKB (produkt krajowy brutto) – określa łączną wszystkich wartość dóbr i usług, które zostały wytworzone przez społeczeństwo w czasie jednego roku na terenie danego państwa; im większy jest wskaźnik PKB, tym społeczeństwo staje się bogatsze;
 • PNB (produkt narodowy Brutto) – wyznacza całkowitą wartość towarów i usług, które obywatele danego kraju wytworzyli w przeciągu jednego roku; wskaźnik ten bierze pod uwagę także dochody krajowych firm, które zostały osiągnięte za granicą; nie uwzględnia natomiast dochodów zagranicznych firm, które prowadzą swoją działalność w Polsce;
 • DN (dochód narodowy) – określa nowo osiągniętą wartość produktu krajowego
 • w czasie jednego roku przez wszystkie podmioty składające się na gospodarkę narodowa; wartość tą koryguje się o saldo rozliczeń z zagranicą;

12. Inflacja:

INFLACJA (inflation) – specyficzny proces polegający na dostosowaniu monetarnym do napięć, jakie powstały w określonym środowisku społeczno-ekonomicznym. Proces ten przejawia się wzrostem ogólnego poziomu cen dóbr i usług w określonym czasie oraz zmniejszeniem wartości pieniądza. Do najważniejszych przyczyn inflacji należą:

 • wzrost wielkości popytu – wówczas ma miejsce inflacja popytowa;
 • zwiększenie kosztów produkcji – zachodzi inflacja kosztowa;
 • wzrost podaży pieniądza – zachodzi inflacja pieniężna;
 • określona polityka fiskalna – ma miejsce inflacja fiskalna.

Inflacja może powodować pewne określone skutki o znaczeniu negatywnym, z których najważniejsze to:

 • obniżenie poziomu realnych dochodów;
 • spadek siły nabywczej pieniądza;
 • zmniejszenie skłonności do podejmowania inwestycji;
 • odpływ kapitału za granicę;
 • zwiększenie stóp procentowych.

W celu zwalczania inflacji stosuje się pewne określone metody, do których nalezą:

 • kontrolowanie przez bank centralny podaży pieniądza;
 • stosowanie polityki ograniczania płac do wysokości zwiększonej wydajności pracy;
 • dbanie o stabilność cen;
 • eliminowanie działań monopolistycznych;
 • zmniejszanie deficytu budżetowego.

13. Podstawowe źródła dochodów budżetu państwa:

BUDŻET PAŃSTWA – roczny plan gromadzenia środków oraz realizowania wydatków przez państwo w związku z pełnionymi przez nie funkcjami. Zasadnicze źródło dochodów państwa stanowią:

 • pośrednie oraz bezpośrednie podatki, w tym największe zyski czerpie państwo przede wszystkim z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • wpływy osiągnięte w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw oraz majątku państwowego.
 • dywidendy z tytułu udziałów posiadanych przez Skarb Państwa;
 • wpłaty z zysków z Narodowego Banku Polskiego;
 • opłaty celne;
 • opłaty skarbowe;
 • orzeczone grzywny;
 • udzielone mandaty;
 • wpływy z tytułu usług, które świadczą tzw. jednostki budżetowe;
 • dochody ze źródeł zagranicznych.

14. Podstawowe wydatki budżetowe:

Do najważniejszych wydatków państwa, które pokrywane są ze środków stanowiących jego budżet, należą:

– wydatki wynikające z pełnionych przez państwo funkcji:

 • wydatki na obronę narodową;
 • wydatki na instytucje porządku publicznego;
 • wydatki na wymiar sprawiedliwości (sądownictwo);
 • wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej (administracja);

– wydatki na realizowanie działań socjalno-kulturowych:

 • świadczenia społeczne;
 • wydatki na oświatę i edukację oraz szkolnictwo wyższe;
 • wydatki na kulturę i sztukę;
 • wydatki na ochronę zdrowia (publiczną służbę zdrowia);
 • wydatki na opiekę społeczną;
 • emerytury i renty;
 • zasiłki dla bezrobotnych;

– wydatki interwencyjne:

 • dotacje dla rolnictwa;
 • odszkodowania po powodziowe oraz na eliminowanie strat powstałych żywiołach wyniku klęsk żywiołowych;

– wydatki na obsługę państwowego długu publicznego:

 • z tytułu zaciągniętych kredytów;
 • z tytułu emisji obligacji państwowych oraz bonów skarbowych.

15. Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

Do podstawowych źródeł dochodów jednostek samorządowych zalicza się:

 • określone podatki, jak np. gruntowy, od nieruchomości, od spadków i darowizn czy od środków transportu;
 • dotacje otrzymane przez państwo na realizację zleconych przez nie zadań;
 • subwencje oświatowe;
 • opłaty skarbowe;
 • orzeczone kary pieniężne i grzywny;
 • wpływy otrzymane ze sprzedaży mienia komunalnego.

Na najważniejsze wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego składają się koszty ponoszone na rzecz:

 • służby zdrowia;
 • oświaty i szkolnictwa;
 • opieki społecznej;
 • ochrony środowiska;
 • kultury i sztuki;
 • promocji miast i gmin;
 • rozwoju lokalnej gospodarki;
 • administracji samorządowej (gospodarka komunalna i mieszkaniowa, transport).

16. Podstawowe formy pieniądza:

PIENIĄDZE (money) – najogólniej terminem tym określa się wszystko to, co pełni funkcję środka wymiany i jest powszechnie akceptowane jako środek płatniczy. Pieniądze, które traktowane są jako środek zapłaty, posiadają trzy zasadnicze cechy:

 • płynność,
 • zamienność,
 • uniwersalność (z punktu widzenia danej społeczności).

Pieniądz może występować w dwóch formach:

 • PIENIĄDZ GOTÓWKOWY – przyjmuje postać bilonu lub banknotów;
 • PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY – występuje w formie określonych zapisach na kontach czy depozytach; do ich przenoszenia wykorzystuje się: karty płatnicze, czeki, przelewy.

17. Proces globalizacji gospodarki:

GLOBALIZACJA (globalization) – proces, który zachodzi w większości największych przedsiębiorstw na świecie, a polega na dążeniu do kreowania produktów, które przeznaczone są na rynki całego świata. Muszą to być zatem produkty spełniające różne oczekiwania oraz odpowiadające różnym kulturom, a także gustom potencjalnych nabywców. Globalizacja przejawia się w integracji społecznej oraz gospodarczej całego świata. Charakterystycznymi zjawiskami wynikającymi z globalizacji są:

 • nieograniczony przepływ kapitału;
 • w pełni swobodny przepływ informacji;
 • dowolność w przemieszczaniu się ludności;
 • liberalizacja w handlu zagranicznym.

18. Zalety i wady przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:

Z faktu bycia członkiem Unii Europejskiej wynikają pewne określone korzyści, z których najważniejsze to:

– korzyści polityczne:

 • zwiększenie bezpieczeństwa kraju;
 • poprawa relacji oraz zacieśnienie współpracy z innymi państwami członkowskimi;

– korzyści gospodarcze:

 • zwiększenie swobody przepływu towarów, usług oraz kapitałów;
 • udział w Wewnętrznym Rynku Unii;
 • możliwość korzystania ze strukturalnych funduszy unijnych;
 • dostęp do nowych inwestycji i technologii;
 • zwiększenie szans na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej;
 • standaryzacja i ujednolicenie przepisów z zakresu prawa pracy, zdrowia, edukacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;

– korzyści społeczne:

 • możliwość swobodnego podróżowania i osiedlania się w państwach Unii Europejskiej;
 • wzrost jakości życia.

Z kolei realne obawy związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej biorą się z występowania:

 • wizji wyjątkowo poważnej i rozległej konkurencji;
 • zagrożenia utraty tożsamości narodowej;
 • poczucia ograniczenia suwerenności;
 • perspektywy wykupu polskiej ziemi przez cudzoziemców;
 • konieczności poniesienia znaczących nakładów na dostosowanie się do gospodarki unijnej;
 • obowiązku dostosowania struktury i zasad funkcjonowania polskich przedsiębiorstw do wymogów prawa unijnego.

19. Procedura założenia własnej działalności gospodarczej:

 • złożenie w Sądzie Rejestrowym wniosku o zarejestrowanie firmy;
 • uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON w urzędzie statystycznym;
 • otwarcie rachunku bankowego dla firmy;
 • dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, urzędzie skarbowym;
 • uzyskanie NIP-u Numer Identyfikacji Podatkowej);
 • dokonanie zgłoszenia siebie oraz ewentualnych pracowników jako płatników składek na ubezpieczenie społeczne we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • zgłoszenie działalności w Sanepidzie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Handlowej.

20. Podstawowe formy ewidencji podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach:

KARTA PODATKOWA – podatnik nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych, jest zwolniony

z obowiązku składania zeznań podatkowych oraz deklaracji o wartości osiągniętego dochodu. Nie musi ponadto wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość podatku jest uzależniona od stawek na karcie podatkowej.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH – wyłącznie z pozarolniczej działalności. Wymaga prowadzenia ewidencji przychodów, a także wykazów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – przeznaczona dla osób fizycznych, spółek oraz osób fizycznych, które wykonują pozarolnicza działalność na własny rachunek poprzez tzw. wolne zawody.

21. Biznes Plan:

BIZNES PLAN (business plan) – w najogólniejszym ujęciu jest to dokument o charakterze planistycznym, który określa cele danego przedsięwzięcia oraz wskazuje sposoby ich realizacji. Biznes plan opracowywany jest najczęściej przez menedżerów. Zawiera on zamierzenia danej firmy na co najmniej pięć lat oraz pokazuje, jak je osiągnąć w istniejących uwarunkowaniach finansowych, popytowych, organizacyjnych, technologicznych

i kadrowych. Każdy biznes plan powinien składać się z pewnych stałych elementów, do których należą:

 • Streszczenie (konspekt projektu) – określa cel przedsięwzięcia oraz jego przedmiot, podstawowe zamierzenia, możliwości finansowe, a także analizę potencjalnych korzyści i ewentualnego ryzyka;
 • Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia;
 • Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie – określenie formy organizacyjno-prawnej, sprecyzowanie przedmiotu działalności, źródła finansowania, przedstawienie mocnych i słabych stron;
 • Analiza otoczenia (charakterystyka rynku);
 • Badanie rynku;
 • Działalność marketingowa;
 • Przebieg procesu produkcyjnego;
 • Struktura organizacyjna firmy – kadra zarządzająca oraz personel pracowniczy;
 • Założenia planu finansowego oraz analizy;
 • Wszelkiego rodzaju załączniki – schematy organizacyjne, wyniki przeprowadzonych badań i analiz.

22. Sposoby walki z bezrobociem:

BEZROBOCIE (unemployment) – niepożądany stan pozostawania bez pracy przez dłuższy okres czasu, który wynika z niemożności znalezienia zatrudnienia.

BEZROBOTNY – osoba, która w wieku aktywności zawodowej pozostaje bez pracy. Jest to człowiek zdolny do pracy, który poszukuje zatrudnienia i jest gotowy podjąć pracę. Zapobieganiu bezrobociu służą pewne określone sposoby, do których zalicza się:

 • dofinansowywanie przedsiębiorstw zwiększających ilość stanowisk pracy;
 • wprowadzanie uproszczeń w procedurze zakładania własnych firm, co umożliwia powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pogramy mające na celu pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez absolwentów;
 • prowadzenie pośrednictwa pracy;
 • finansowanie zatrudniania bezrobotnych;
 • prowadzenie szkoleń mających na celu przekwalifikowanie bądź zwiększenie kompetencji i kwalifikacji osób bezrobotnych.

23. Opodatkowanie przychodów z tytułu wykonywania określonej pracy:

Podstawę opodatkowania stanowi wysokość dochodu, który jest traktowany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w danym roku podatkowym. Obecnie, zgodnie z podatkowym prawem polskim, obowiązuje podatek od osób fizycznych

o charakterze progresywnym, wyznaczający trzy określone progi: 19%, 30% oraz 40%. Podatek płaci się do właściwego Urzędu Skarbowego co miesiąc w formie zaliczkowej. Wyliczony podatek pomniejsza się o kwotę przeznaczoną na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, można dokonać odliczenia, określonych w odpowiedniej ustawie, ulg od dochodu.

24. Organizacyjno-prawne formy działalności gospodarczej:

 • Indywidualna działalność gospodarcza – prowadzona przez przedsiębiorcę, który jest osoba fizyczną;
 • Spółka cywilna (s.c.) – umowny związek kilku lub większej liczby osób fizycznych, czyli wspólników, którzy na podstawie pisemnej umowy zobowiązują się dążyć do realizacji wspólnego, z góry określonego celu gospodarczego. Działalność spółki cywilnej regulują przepisy kodeksu cywilnego. Jest ona jednostką nie posiadającą osobowości prawnej. Spółka cywilna może powstać na czas określony, w celu wykonania konkretnego zadania, lub też na okres nieograniczony. Charakterystyczne dla tego typu spółki jest to, że za zobowiązania majątkowe względem osób
 • trzecich wspólnicy odpowiadają solidarnie i bez żadnych ograniczeń, tzn. każdy całym swoim majątkiem, zarówno spółki, jak i osobistym.
 • Spółka jawna – forma spółki handlowej; nie ma ona osobowości prawnej, jednak posiada zdolność do czynności prawnych, takich jak: zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań czy bycie pozywanym. Za zobowiązania finansowe względem wierzycieli wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem oraz firmy bez żadnych ograniczeń.
 • Spółka partnerska – specyficzna forma handlowej spółki osobowej, którą wspólnicy zakładają, aby móc wykonywać wolny zawód. Wspólnikami w spółce partnerskiej mogą zatem być jedynie osoby fizyczne. Dla założenia spółki niezbędne jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego i wpisanie nowopowstałej spółki partnerskiej do Krajowego Rejestru Sądowego. W spółce partnerskiej odpowiedzialność każdego z partnerów jest ograniczona; wspólnicy odpowiadają za zobowiązania indywidualnie. Jest ona jednostką nie posiadającą osobowości prawnej.
 • Spółka komandytowa – rodzaj spółki handlowej, która posiada osobowość prawną. Odpowiedzialność wspólników względem osób trzecich jest zróżnicowana; za zobowiązania może odpowiadać całym swym majątkiem jeden bądź więcej wspólników, tzw. komplementariuszy. Pozostali wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności finansowej lub też odpowiadają do wysokości kwoty określonej
 • w umowie, i są oni nazywani komandytariuszami.

25. Możliwości zatrudniania według prawa polskiego:

Podstawowym źródłem prawnym, które określa zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, a także reguluje wzajemne relacje i stosunki wynikające z zaistniałego stosunku pracy, jest Kodeks Pracy. Zgodnie z zawartymi w nim regulacjami, prawo polskie wyróżnia trzy podstawowe formy zatrudnienia:

 • Umowę o prace;
 • Umowę-zlecenie;
 • Umowę o dzieło.

Umowa o pracę wymaga formy pisemnej, gdzie powinny zostać uwzględnione następujące elementy:

 • rodzaj pracy (zajmowane stanowisko);
 • miejsce wykonywania pracy;
 • data rozpoczęcia pracy;
 • wysokość wynagrodzenia.

Umowa o pracę może być zawarta:

 • na czas nieokreślony;
 • na czas określony (termin musi zostać z góry określony);
 • na czas wykonywania danej pracy;
 • na okres próbny (jednak nie dłuższy niż trzy miesiące; zawiera się ją dwa razy, a za trzecim razem umowa jest zawierana na czas nieokreślony).

26. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej:

Na system gospodarki rynkowej składa się: niepubliczna własność środków produkcji oraz podejmowanie przez podmioty gospodarcze działań mających na celu osiągnięcie maksymalnych wyników w postaci określonego zysku.

Do podstawowych części składowych gospodarki rynkowe należą:

POPYT – jest to ilość dóbr i usług, jaką potencjalni nabywcy chcą i mogą zakupić po określonych cenach w danym czasie na konkretnym rynku. Popyt zazwyczaj maleje

w sytuacji, gdy ceny na rynku rosną.

PODAŻ – jest to ilość dóbr i usług, którą sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny. Regułą jest, że podaż maleje, gdy zmniejszają się ceny,

a rośnie, gdy ceny na rynku wzrastają.

CENA – rynkowa wartość danego towaru lub usługi. Ilość pieniędzy, jaką należy zapłacić za jednostkę określonego dobra bądź usługi. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz odpowiednimi rozporządzeniami, jeżeli umowa kupna-sprzedaży nie stanowi inaczej – należność, tj. cena, powinna zostać uiszczona dokładnie w momencie przeniesienia prawa własności danej rzeczy lub wykonania usługi względem nowego nabywcy. Cenę należy ustalić na takim poziomie, aby udało się sprzedać dany produkt czy usługę.

Gospodarka rynkowa jest regulowana przez ceny. W sytuacji, gdy popyt jest większy niż podaż – ceny rosną. Powoduje to z kolei zwiększenie się podaży i jednocześnie, zmniejszenie wielkości popytu. Najkorzystniejszym zjawiskiem na rynku jest występowanie równowagi między popytem a podażą.

Cytaty, przysłowia o pracy:

Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży.

 • Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca.
 • Im większa jest praca, tym są milsze znoje.
 • Praca chroni nas przed potrójnym złem: nudą, występkiem i głodem.
 • Praca doskonali cnotę.
 • Praca jest połową zdrowia
 • Praca ludzi wzbogaca
 • Praca sama sobie płaci.
 • Praca to konieczność; jej brak jest cierpieniem, nigdy dobrodziejstwem.
 • Praca z ochotą przerabia słomę w złoto
 • Ludziom są znane tylko dwa skuteczne sposoby zapomnienia: praca i alkohol, a z tych dwóch praca jest ekonomiczniejsza.
 • Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.
 • Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie  tylko to, na co wyglądamy.
 • Bez pracy nie ma kołaczy
 • Żadna praca nie hańbi
 • Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem.
 • W biznesie nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to co wynegocjujesz.
 • Ten, kto powiedział: żadna praca nie hańbi, na pewno nie znał ani jednego polityka.
 • Ciężka praca nie daje ciężkich pieniędzy.
 • Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością.
 • Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca.
 • Człowiek który nie umie się uśmiechać niech nie otwiera interesu
 • Polityka to nie jest praca
 • Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę.
 • Praca jest mniej nudna niż zabawa.
 • Praca natychmiastowa, nawet zła, warta jest więcej niż marzycielstwo.
 • Tylko praca jest gwarancją świeżości uczuć i sił człowieka.
 • Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.
 • Pływanie po morzach to praca, w której naprawdę można się zatopić.
 • Z pracą, jak z paralitykiem – jednego dnia idzie, drugiego nie.
 • Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo.
 • Praca jest sama przez się przyjemnością.
 • Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe.
 • Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.
 • Talent jest jak kawałek szlachetnego ale surowego metalu; dopiero silna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje.
 • Praca wszystko przezwycięża
 • Praca uodparnia na ból.

 

Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.

Pragnę poinformować o ciekawym projekcie. Udział w nim jest bezpłatny a daje szansę na ukończenie m.in. kursu zawodowego dobranego po konsultacji z doradcą zawodowym.

Projekt jest skierowany do osób nie posiadających pracy i mieszkających na terenie Warszawy.

Dla zainteresowanych przesyłam poniżej najważniejsze informacje o tym przedsięwzięciu.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, niepracujących, mieszkających na terenie m.st. Warszawy.
W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:
* Diagnozie uczestnika projektu (udział obowiązkowy):
* Indywidualnych konsultacjach z psychologiem – 2 godz./os.
* Indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym – 2 godz./os.
* Szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem np.:
– Specjalista ds. obsługi klienta
– Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej
– Pracownik administracyjno- biurowy
– Obsługa klienta z elementami pracy biurowej
–  Specjalista ds. księgowości
– Specjalista ds. kadr i płac oraz wiele innych szkoleń
* Warsztatach:
– Trening kompetencji społecznych i interpersonalnych – 3 dni x 6 godzin – w ramach projektu uczestnicy otrzymują na warsztatach materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe (teczka, notes, długopis, pendrive)
* Stażu zawodowym (3 m-ce), którego uczestnicy otrzymają:
* Badanie lekarza medycyny pracy
* Stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto/m-c
* Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 98,00 zł/m-c
* W trakcie trwania stażu zawodowego Lider projektu opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe, rentowe, emerytalne
i zdrowotne.
* Indywidualnych spotkaniach ze specjalistami:
* Indywidualny coaching zawodowy – śr. 3 godz./os.
* Indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 3 godz./os.
* Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne – śr. 4 godz./os.
* Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – razem śr. 4 godz./os:
o    psychoterapeuta
o    dietetyk
o    prawnik
o    specjalista ds. edukacji finansowej
Zapewniamy:
* catering i zwrot kosztów dojazdu*
* stypendium szkoleniowe (6,89 zł za godz./os.) i materiały szkoleniowe
* zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidulne – (8,80 zł/spotkanie)
* Zwrot kosztów dojazdu dotyczy warsztatów, szkoleń oraz spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej, catering dotyczy warsztatów oraz szkoleń stacjonarnych
Forma:
W aktualnej sytuacji: warsztaty, szkolenia i spotkania indywidualne odbywają się w trybie „online”.

KONTAKT:
Sylwia Dziekańska
tel. 533 436 438
e-mail: sdziekanska.mgsd@poczta.fm
ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34
01-824 Warszawa
www.eu.mgsd.pl [2]

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content