22 822 98 95

Nasi słuchacze dla ziemi

NASI SŁUCHACZE DLA ZIEMI

W sobotę 10 września 2022 roku nasi słuchacze uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata 2022. Dziękujemy szczególnie słuchaczom oddziału 5A za czynny udział w tej inicjatywie.

Warsztaty pt. „Zasada 6R”

W kwietniu tego roku, w ramach lekcji biologii, w naszej szkole poprowadziliśmy warsztaty pt. „Zasada 6R” czyli Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover – wyrazy te kolejno oznaczają: Pomyśl – Odmawiaj – Ograniczaj – Używaj wielokrotnie – Odzyskuj – Naprawiaj.  Zasada 6R promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania Read More…

Sprzątanie świata 25 września 2021

W sobotę 25 września 2021 roku słuchacze naszej szkoły aktywnie włączyli się w coroczną akcję Sprzątanie świata, organizowaną w Polsce przez Fundację Nasza Ziemia na rzecz ochrony środowiska naturalnego.* W tym roku była to już 28 edycja tego wydarzenia i przebiegała pod hasłem „Myślę więc nie śmiecę”. Do akcji przystąpiło Read More…

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content