22 822 98 95

Regulamin rekrutacji

CXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH:

Nauka w liceum ogólnokształcącym jest bezpłatna i trwa:

 • cztery lata /w przypadku słuchaczy przyjmowanych po 8-letniej szkole podstawowej/ i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 • trzy lata /w przypadku słuchaczy przyjmowanych po gimnazjum/ i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – obecnie nabór tylko na oddział 3, 4, 5, i 6.

Po skończeniu szkoły słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego.

NAUKA ODBYWA SIĘ:

 • w formie stacjonarnej – poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 15.00 – 20.20
 • w formie zaocznej – sobota, niedziela /co drugi tydzień/ w godz. 8.00 – 16.35
  W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Do liceum dla dorosłych można przyjąć osobę, która:
– w danym roku kalendarzowym ukończy 18 lat;

– najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej  dla młodzieży.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej lub ostatniej ukończonej klasy liceum;
 • wynik egzaminu ósmoklasisty;
 • wniosek o przyjęcie do szkoły /na druku CKU Nr 2 – w panelu PLIKI DO POBRANIA/;
 • 3 zdjęcia.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA /tylko klasa 7 i 8/

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna i trwa:

 • dwa lata i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych.

Po skończeniu szkoły słuchacz może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

NAUKA ODBYWA SIĘ tylko w formie stacjonarnej – poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 11.10 – 18.35

W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Do szkoły podstawowej  dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, ma opóźnienia w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły dla młodzieży.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • świadectwo ukończenia VI klasy /lub wyższej/ szkoły podstawowej;
 • wniosek o przyjęcie do szkoły /druk CKU Nr 2 – w panelu PLIKI DO POBRANIA;
 • 3 zdjęcia.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content