smaller font default font larger font

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20), Szkoła Podstawowa Nr 372 i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40)

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące.
Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Kadra nauczycielska
Kadra nauczycielska PDF Drukuj Email

Dyrekcja:

Dyrektor szkoły

Dariusz Tomczak

Wicedyrektor szkoły

Agnieszka Ptak

Wicedyrektor szkoły

Grzegorz Chmielewski

Grono pedagogiczne:

Imię i nazwisko

Nazwa przedmiotu

Tadeusz Branicki

informatyka

Beata Byer

geografia, wos, podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Chmielewski

matematyka

Danuta Czechowicz

fizyka

Mariola Dąbrowska

matematyka, chemia

Monika Dejek

język polski

Irmina Doliwa-Strońska

matematyka

Tomasz Furmański

biblioteka

Emilia Palankiewicz-Mitrut

język angielski

Dariusz Józefowicz

język angielski

Krzysztof Kotwicki historia, WOS
Agata Łukowska pedagog
Wanda Marczak

pedagog

Tomasz Niezabitowski język angielski
Agnieszka Ptak

biblioteka, język rosyjski, podstawy przedsiębiorczości

Ewa Sokaluk

język polski

Elżbieta Szetyńska

biologia, matematyka

Iwonna Śliwińska-Wach

historia

Agnieszka Bednarska-Pyć

biblioteka

Dariusz Tomczak

geografia

Iwona Trochimiuk

matematyka, fizyka

Alina Trojanowska

geografia

Małgorzata Wojciechowska

język polski, język angielski

Maria Zabłocka

doradca zawodowy

Helena Zarębska

historia
Joanna Zajkowska

język polski

 

Poprawiony: czwartek, 12 września 2019 12:28