22 822 98 95

„Pola Nadziei”

Doroczna akcja, której celem jest wsparcie działalności hospicjów. Jesienią w całej Polsce wolontariusze hospicyjni w zamian za datki wręczają ofiarodawcom cebulki żonkili. Żonkile wędrują do szkół, instytucji, firm, osób prywatnych. Żonkil symbolizuje zwycięstwo miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem. Kwiaty można posadzić w przydomowym ogrodzie, w donicy, czy na rabatce przed budynkiem firmowym. Co roku w Pola Nadziei angażuje się kilkadziesiąt hospicjów w całej Polsce. Pomysł na organizację Pól Nadziei przywędrował do nas z Wielkiej Brytanii. Jako pierwsze w naszym kraju w akcję włączyło się krakowskie Hospicjum św. Łazarza. Finał Pól Nadziei ma miejsce wiosną, kiedy z cebulek wyrastają kwiaty, a na rzecz hospicjów odbywają się kwesty i różnorodne wydarzenia.”

My również dołączyliśmy do akcji. W połowie października 2021 r. Samorząd Szkolny zorganizował wśród słuchaczy i nauczycieli zbiórkę pieniędzy. Odzew był ogromny. Zebraliśmy ponad 400 zł. Zakupiliśmy ziemię ogrodniczą, cebulki żonkili. Część cebulek otrzymaliśmy od hospicjum. Posadziliśmy cebulki. Nasz niewielki ogródek znajduje się przy szkole od strony dziedzińca.

Na rachunek bankowy hospicjum przekazaliśmy 300 zł. W przyszłym roku akcja będzie kontynuowana.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content