22 822 98 95

Projekt

Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.

Pragnę poinformować o ciekawym projekcie. Udział w nim jest bezpłatny a daje szansę na ukończenie m.in. kursu zawodowego dobranego po konsultacji z doradcą zawodowym.

Projekt jest skierowany do osób nie posiadających pracy i mieszkających na terenie Warszawy.

Dla zainteresowanych przesyłam poniżej najważniejsze informacje o tym przedsięwzięciu.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, niepracujących, mieszkających na terenie m.st. Warszawy.
W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:
* Diagnozie uczestnika projektu (udział obowiązkowy):
* Indywidualnych konsultacjach z psychologiem – 2 godz./os.
* Indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym – 2 godz./os.
* Szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem np.:
– Specjalista ds. obsługi klienta
– Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej
– Pracownik administracyjno- biurowy
– Obsługa klienta z elementami pracy biurowej
–  Specjalista ds. księgowości
– Specjalista ds. kadr i płac oraz wiele innych szkoleń
* Warsztatach:
– Trening kompetencji społecznych i interpersonalnych – 3 dni x 6 godzin – w ramach projektu uczestnicy otrzymują na warsztatach materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe (teczka, notes, długopis, pendrive)
* Stażu zawodowym (3 m-ce), którego uczestnicy otrzymają:
* Badanie lekarza medycyny pracy
* Stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto/m-c
* Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 98,00 zł/m-c
* W trakcie trwania stażu zawodowego Lider projektu opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe, rentowe, emerytalne
i zdrowotne.
* Indywidualnych spotkaniach ze specjalistami:
* Indywidualny coaching zawodowy – śr. 3 godz./os.
* Indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 3 godz./os.
* Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne – śr. 4 godz./os.
* Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – razem śr. 4 godz./os:
o    psychoterapeuta
o    dietetyk
o    prawnik
o    specjalista ds. edukacji finansowej
Zapewniamy:
* catering i zwrot kosztów dojazdu*
* stypendium szkoleniowe (6,89 zł za godz./os.) i materiały szkoleniowe
* zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidulne – (8,80 zł/spotkanie)
* Zwrot kosztów dojazdu dotyczy warsztatów, szkoleń oraz spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej, catering dotyczy warsztatów oraz szkoleń stacjonarnych
Forma:
W aktualnej sytuacji: warsztaty, szkolenia i spotkania indywidualne odbywają się w trybie „online”.

KONTAKT:
Sylwia Dziekańska
tel. 533 436 438
e-mail: sdziekanska.mgsd@poczta.fm
ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34
01-824 Warszawa
www.eu.mgsd.pl [2]

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content