22 822 98 95

Warsztaty pt. „Zasada 6R”

W kwietniu tego roku, w ramach lekcji biologii, w naszej szkole poprowadziliśmy warsztaty pt. „Zasada 6R” czyli Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover – wyrazy te kolejno oznaczają: Pomyśl – Odmawiaj – Ograniczaj – Używaj wielokrotnie – Odzyskuj – Naprawiaj.  Zasada 6R promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów.  Słuchacze po wysłuchaniu krótkiego,
10 minutowego wykładu, dzielili się na kilkuosobowe grupy i wspólnie proponowali konkretne rozwiązania do każdego z sześciu R.

Pod koniec zajęć zespoły dzieliły się wynikami pracy prezentując swoje pomysły na forum klasy.

Oto niektóre z nich:

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content